Χρειάζεστε Τεχνικό Ασφαλείας Α' Β' Γ' κατηγορίας Μην ψάχνετε με τα κιάλια

Τεχνικός ασφαλείας Α, Β, Γ βιομηχανικών & ξενοδοχειακών μονάδων ,και σε περιβάλλοντα υψηλής επικυνδυνότητας Α π.χ σε βενζινάδικα κτλ. επίσης Tεχνικός Aσφαλείας έργων Α.
Εγγεγραμένος στο ΣΕΠΕ με 15αετη εμπειρία Θεοδωράκης Ιωάννης Μηχανολόγος Μηχανικός Tηλ. 6977562112
Μην ψάχνετε με τα κιάλια - Χρειάζεστε Τεχνικό Ασφαλείας Α' Β' Γ' κατηγορίας: 20 χρόνια εμπειρία Εγγεγραμμένος στο Μητρώο Τεχνικών Ασφαλείας του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας Cosmote : 6977562112.  , ΠΡΟΣΟΧΗ !!! : Μηχανολόγος Μηχανικός είναι Η ειδικότητα που μπορεί να είναι Τεχνικός Aσφαλείας σε εργοστάσια , Τεχνικός ασφαλείας έργων , Και εργασιακά περιβάλλοντα υψηλής επικινδυνότητας Α κατηγορίας. Αποδεκτός από ΣΕΠΕ και Ελεγκτές ISO.

Αναλαμβάνω καθήκοντα Συντηρητή & Τεχνικού Ασφάλειας βιομηχανικών και Ξενοδοχειακών μονάδων
Χρειάζεστε Τεχνικό Ασφαλείας ?  Κατηγορίας Α' Β' Γ' με μόνο ένα ημερομίσθιο και ένα Ένσημο το μήνα τηλεφωνήστε τώρα στο: Vodafon CU: 6948692272 - Whats Up: 6977562112
 • Τήρηση βιβλίου ΤΑ θεωρημένου από την Επιθεώρηση εργασίας
 • Mελέτη Εκτίμησης Επαγγελματικού κινδύνου
 • Σχεδιασμός και ανάρτηση σχεδίου διαφυγής (ISO 23601 Π/Δ 15/2014 - ΦΕΚ 3149)


    Τα Καθήκοντα Τεχνικού Ασφαλείας :
    • Παρέχει υποδείξεις και συμβουλές στον εργοδότη σε θέματα σχετικά με την υγιεινή και ασφάλεια εργασίας και την πρόληψη των εργατικών ατυχημάτων
    • Καταχωρεί τις υποδείξεις του στο ειδικό βιβλίο της επιχείρησης
    • Προτείνει μέτρα ασφάλειας των εγκαταστάσεων και των τεχνικών μέσων
    • Επιθεωρεί τις συνθήκες εργασίας και προτείνει μέτρα αντιμετώπισης κάθε σχετικού προβλήματος
    • Διερευνά, καταγράφει και αξιολογεί τυχόν εργατικά ατυχήματα και προτείνει μέτρα αποτροπής παρομοίων περιστατικών στο μέλλον
    • Εποπτεύει την εκτέλεση ασκήσεων πυρασφάλειας και συναγερμού για διαπίστωση ετοιμότητας των εργαζομένων
    • Προτείνει και συμβουλεύει τους εργαζόμενους για την τήρηση των μέτρων υγιεινής και ασφαλείας εργασίας
    • Εκπαιδεύει τους εργαζόμενους σε θέματα υγιεινής & ασφάλειας εργασίας
    • Προτείνει την ορθή σήμανση των χώρων εργασίας
    • Πραγματοποιεί μετρήσεις φυσικών, χημικών και βιολογικών παραγόντων
    • Εκπονεί σχέδια αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών
    _____________________________________________________________________________________________________

    ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

    Info: Θεοδωράκης Γιάννης Μηχανολόγος Ηλεκτρολόγος - Συντηρητής & Τεχνικός Ασφάλειας βιομηχανικών και Ξενοδοχειακών μονάδων

        
    -------------------------------------
    Αποδοχή αίτησης Εγγραφής στον Κατάλογο ΤΑ σας με ΑΠ 332733/2019
    Αποστολέας:
    41010 ΤΕΑΥΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ (C)
    Ημερομηνία - Ώρα:  
    13-08-2019 05:19:52
    Προτεραιότητα:
    Κανονική    Μήνυμα:
    Η αίτηση σας με αριθμό πρωτοκόλλου 332733/2019 για εγγραφή στον Κατάλογο ΤΑ έγινε Δεκτή.

    -----------------------------------------

    Θεοδωράκης Ιωάννης Επικοινωνία:

    COSMOTE KIN: 6977562112
    VODAFON KIN: 6948692272

    ------------------------------------  More Skype contact options  ----------------------------    Τηλέφωνα: Whats Up: 6977562112 -Vodafon CU: 6948692272
    E-mail: mixanikos365@gmail.com Tel/Fax: 2843031340
    Ιστοσελίδα: https://mixanikos365.blogspot.com/

    Δείτε αυτό το E-mail Online: ΕΔΩ
    Μοναδικό e-mail εκτός λίστας αν θέλετε να λαμβάνετε ειδοποιήσεις κάνετε εγγραφή εδώ
    Vider: 6977562112  
    Dials https://mixanikos365.blogspot.com/p/dials.html

    Θεοδωράκης Ιωάννης: Μελέτη, Κατασκευή, Εμπορία , Εγκατάσταση Ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού, λογισμικού και παροχή διαδικτυακών υπηρεσιών.