Info

ΠΛΗΡΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
** Για θέση:  Συντηρητή , Συντηρητή δωματίων με παραμονή Τεχνικού Ασφάλειας  Α΄ Β΄ Γ΄ 


ΕΠΩΝΥΜO: Θεοδωράκης
ΟΝΟΜΑ: Γιάννης
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 30-09-1968
ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: Άγιος Νικόλαος Λασιθίου
ΟΙΚΟΓ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: Έγγαμος με 3 παιδιά
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Αρμένοι Σητείας Τ.Κ.: 72059
Α.Δ.Τ: ********        Α.Μ.Κ.Α: ************

E-MAIL: mixanikos365@gmail.com  -  Vider: 6977562112  
ΚΙΝΗΤΟ: 6977562112 - 6948692272  ΤΗΛ.:  28430 31340
Skype: skype:Ioannis Theodorakis?call  ID: live:36f452723fba8541


ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΟΜΕΙΣ
 • Μηχανολόγος Μηχανικός Βιομηχανικής παραγωγής (ΤΕΙ), Μεταπτυχιακό (ΕΚΠΑ) στη Διοίκηση επιχειρήσεων , Αδειούχος Ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης,  Αδειούχος Ηλεκτρολόγος συντηρητής
 • Εργασία σε βιομηχανία/βιοτεχνία σε όλα τα πόστα: Σας μηχανικός βάρδιας / Συντηρητής / Υπεύθυνος παραγωγής / Εξωτερικό τμήμα τοποθέτησης, παράδοσης / Τμήμα κοστολόγησης και έκδοσης προσφορών / Τμήμα Marketing και πωλήσεων
 • Συντηρητής Βιομηχανικών και Ξενοδοχειακών μονάδων.- Ηλεκτρo-Μηχολογικών  Εγκαταστάσεων (Εκτός Ασανσέρ) 
 • Τεχνικός Ασφάλειας Βιομηχανικών και Ξενοδοχειακών μονάδων, τήρηση βιβλίου Τεχνικού Ασφαλείας θεωρημένου από την Επίθ./Εργασίας. Εμπειρία σαν υπεύθυνος βάρδιας σε βιομηχανικές μονάδες και ξενοδοχειακές μονάδες σαν συντηρητής δωματίων με παραμονή.
 • Εργασιακή Εμπειρία στο χώρο των Πωλήσεων του Ηλεκτρονικού Εμπορίου Online Marketing , διαχείριση και Συνεχής Ενημέρωση Εταιρικής Ιστοσελίδας και Διαχείριση Social media.
 • Άριστη γνώση υπολογιστή Word-Excel-Powerpoint-Internet-Βάσεις δεδομένων Access, ERP -Autocad - CorelDraw, HTML, CSS, Wordpress, Πιστοποίηση ECDL: ΝΑΙ
ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ Δουλεύω υπεύθυνα μεθοδικά και σοβαρά , Εχω καλές σχέσεις με το προσκοπικό και τους συνεργάτες μου ακόμα και αν διαφωνούμε σε κάτι. Στον ξενοδοχειακό τομέα έχω δουλέψει σε: Πισίνα σκούπα PH, Συντηρητή δωματίων με παραμονή, Απλές Ηλεκτρολογικές βλάβες, Απλές Ψυκτικές βλάβες, Απλές υδραυλικές βλάβες, Απλές Ηλεκτρονικές βλάβες, Βλάβες κουφωμάτων αλουμινίου, Απλές βλάβες συσκευών, Ηλεκτροσυγκολλητής, Προϊστάμενος τεχνικής συντήρησης, Αποθήκη τεχνικής συντήρησης (Όχι αποθηκάριος), Παραγγελίες τεχνικής συντήρησης, Πρόσφατες 2021 Ιατρικές Εξετάσεις ( Για τη ΔΕΗ Α.Η.Σ Αθερινόλακκου ) 

ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ Αγγλικά, το δουλεύω με τα Γερμανικά

ΠΤΥΧΙΑ/ ΠΟΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ**
1. Μηχανολόγος Μηχανικός Πτυχίο (Τ.Ε.Ι Ηρακλείου)
2. Ηλεκτρονικός Τηλεπικοινωνίων Πτυχίο (ΣΕΤΤΗΛ)
3. Διοίκηση Σχολικών Μονάδων ( Ε.Κ.Π.Α Πανεπιστήμιο Αθηνών)
4. Διαχείριση Συστημάτων πληροφόρησης (Ι.Τ.Ε Πανεπιστήμιο Ηρακλείου)
5. Κατάρτιση απ/ς Στον πρωτογενή τομέα ( Ο.Γ.Ε.Κ.Α ΔΗΜΗΤΡΑ )
6. Τυποποίηση-Επεξεργ.-Εμπορία Αγροτικών προϊόντων ( ΕΣΠΑ/Ε.Ε)
7. Ηλεκτρονικό εμπόριο - Online Marketing Certificate (Google)
8. Word - Excel - Powerpoint - Internet - Βάσεις δεδομένων (ECDL)
9. HTML, CSS, Wordpress Certificate (TemplateMonster.com) Ce1 Ce2

Άδειες Ασκήσεως Επαγγέλματος
1. Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος του Μηχανολόγου Μηχανικού Τ.Ε
2. Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος του Εγκαταστάτη Ηλεκτρολόγου 4η Βαθμίδα
3. Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος του Συντηρητή Ηλεκτρολόγου της Δ΄ Ειδικότητας
4. Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος του Εγκαταστάτη Εγκαταστάσεων Καύσης
5. Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος του Εργοδηγού Μηχανικού Εγκαταστάσεων
6. Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος του Εργοδηγού Ψυκτικού
7. Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος του Εργοδηγού Υδραυλικού
8. Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος του Αρχιτεχνίτη Οξυγ/λλητή και Αρχιτεχνίτη Ηλεκκτρ/λλητή Β' τάξης
** Διαθέσιμα ανά πασά στιγμή να αποσταλούν ηλεκτρονικά.

ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ:  Αερολιμένας Ηρακλείου (ΜΗ-2χρ),  ΚΡΗΚΑΛ Γιανουλάκης Α.Ε (ΜΗ 4χρ.), Αλεξανδρής (ΔΠ 9χρ.) , Πλεκτεμπορική Κρήτης Φουντουλάκης (ΤΑ 12χρ) ,ΜΕΚΑΛ Κουρουπάκης (ΜΗ 7χρ.), Ξενοδοχείο Σάντα Μαρίνα (ΤΑ 10χρ.) Tylisos Hotel (MH 1χρ)), Α.Η.Σ Αθερινόλακκου (MH  Εργάζομαι Τώρα με 8άμηνη σύμβαση).

*ΜΗ=Μηχανολόγος  *ΔΠ=Διευθυντής Παραγωγής  *ΤΑ=Τεχνικός ασφαλείας
** Διαθέσιμα ανά πασά στιγμή να αποσταλούν ηλεκτρονικά.


Info: Θεοδωράκης Γιάννης Μηχανολόγος Ηλεκτρολόγος - Συντηρητής & Τεχνικός Ασφάλειας βιομηχανικών και Ξενοδοχειακών μονάδων

_____________________________________________________________________________________________________


Τα Καθήκοντα Τεχνικού Ασφαλείας :
 • Παρέχει υποδείξεις και συμβουλές στον εργοδότη σε θέματα σχετικά με την υγιεινή και ασφάλεια εργασίας και την πρόληψη των εργατικών ατυχημάτων
 • Καταχωρεί τις υποδείξεις του στο ειδικό βιβλίο της επιχείρησης
 • Προτείνει μέτρα ασφάλειας των εγκαταστάσεων και των τεχνικών μέσων
 • Επιθεωρεί τις συνθήκες εργασίας και προτείνει μέτρα αντιμετώπισης κάθε σχετικού προβλήματος
 • Διερευνά, καταγράφει και αξιολογεί τυχόν εργατικά ατυχήματα και προτείνει μέτρα αποτροπής παρομοίων περιστατικών στο μέλλον
 • Εποπτεύει την εκτέλεση ασκήσεων πυρασφάλειας και συναγερμού για διαπίστωση ετοιμότητας των εργαζομένων
 • Προτείνει και συμβουλεύει τους εργαζόμενους για την τήρηση των μέτρων υγιεινής και ασφαλείας εργασίας
 • Εκπαιδεύει τους εργαζόμενους σε θέματα υγιεινής & ασφάλειας εργασίας
 • Προτείνει την ορθή σήμανση των χώρων εργασίας
 • Πραγματοποιεί μετρήσεις φυσικών, χημικών και βιολογικών παραγόντων
 • Εκπονεί σχέδια αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών

Μην ψάχνετε με τα κιάλια - Χρειάζεστε Τεχνικό Ασφαλείας Α' Β' Γ' κατηγορίας: 20 χρόνια εμπειρία Εγγεγραμμένος στο Μητρώο Τεχνικών Ασφαλείας του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας Cosmote whatsup: 6977562112. Vodafon CU: 6948692272 , ΠΡΟΣΟΧΗ !!! : Μηχανολόγος Μηχανικός είναι Η ειδικότητα που μπορεί να είναι Τεχνικός Aσφαλείας σε εργοστάσια ( Και εργασιακά περιβάλλοντα υψηλής επικινδυνότητας Α κατηγορίας. ) αποδεκτή από ΣΕΠΕ και Ελεγκτές ISO.Αναλαμβάνω καθήκοντα Συντηρητή & Τεχνικού Ασφάλειας βιομηχανικών και Ξενοδοχειακών μονάδων
Χρειάζεστε Τεχνικό Ασφαλείας ?  Κατηγορίας Α' Β' Γ' με μόνο ένα ημερομίσθιο και ένα Ένσημο το μήνα τηλεφωνήστε τώρα στο: Vodafon CU: 6948692272 - Whats Up: 6977562112
 • Τήρηση βιβλίου ΤΑ θεωρημένου από την Επιθεώρηση εργασίας
 • Mελέτη Εκτίμησης Επαγγελματικού κινδύνου
 • Σχεδιασμός και ανάρτηση σχεδίου διαφυγής (ISO 23601 Π/Δ 15/2014 - ΦΕΚ 3149)

    _____________________________________________________________________________________________________

    ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

    Info: Θεοδωράκης Γιάννης Μηχανολόγος Ηλεκτρολόγος - Συντηρητής & Τεχνικός Ασφάλειας βιομηχανικών και Ξενοδοχειακών μονάδων

        
    -------------------------------------
    Αποδοχή αίτησης Εγγραφής στον Κατάλογο ΤΑ σας με ΑΠ 332733/2019
    Αποστολέας:
    41010 ΤΕΑΥΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ (C)
    Ημερομηνία - Ώρα:  
    13-08-2019 05:19:52
    Προτεραιότητα:
    Κανονική    Μήνυμα:
    Η αίτηση σας με αριθμό πρωτοκόλλου 332733/2019 για εγγραφή στον Κατάλογο ΤΑ έγινε Δεκτή.

    -----------------------------------------

    Θεοδωράκης Ιωάννης Επικοινωνία:

    COSMOTE KIN: 6977562112
    VODAFON KIN: 6948692272

    ------------------------------------  More Skype contact options  ----------------------------    Τηλέφωνα: Whats Up: 6977562112 -Vodafon CU: 6948692272
    E-mail: mixanikos365@gmail.com Tel/Fax: 2843031340
    Ιστοσελίδα: https://mixanikos365.blogspot.com/

    Δείτε αυτό το E-mail Online: ΕΔΩ
    Μοναδικό e-mail εκτός λίστας αν θέλετε να λαμβάνετε ειδοποιήσεις κάνετε εγγραφή εδώ
    Δημιουργός αυτής της σελίδας: www.istogrami.gr
    Dials https://mixanikos365.blogspot.com/p/dials.html

    Θεοδωράκης Ιωάννης: Μελέτη, Κατασκευή, Εμπορία , Εγκατάσταση Ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού, λογισμικού και παροχή διαδικτυακών υπηρεσιών.

    Blog News: Καλημέρα: Γίνετε Ενεργό μέλος της ομάδας electricians911 κάνετε ερωτήσεις, απαντήσετε σε ερωτήσεις ανεβάστε άρθρα φωτογραφίες και video κάντε εγγραφή Εδώ

    Ειδικές εκπτώσεις σελίδας έως και 40%

    NEW

    501;;ELECTRICIAN;TOOL

    502;;ELECTRICIAN;TOOL
    503;;ELECTRICIAN;TOOL

    504;;ELECTRICIAN;TOOL

    NEW
    401;;ELECTRICIAN;TOOL

    402;;ELECTRICIAN;TOOL

    403;;ELECTRICIAN;TOOL
    ;404;ELECTRICIAN;TOOL    Ειδικές εκπτώσεις σελίδας έως και 40%

    NEW